Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Suomen yrittäjät
Pohjois-Karjalan Yrittäjät: SOTE-ryhmän huoli pienyrittäjien puolesta

08.08.2017

Pohjois-Karjalan Yrittäjät: SOTE-ryhmän huoli pienyrittäjien puolesta


 

Siun soten omat tavoitteet tuottaa riittävän laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikkialla sen toimialueella ovat nyt vaarassa. Jos pienet hoiva-alan yritykset ajetaan tulevan ikäihmisten asumispalveluiden kilpailutuksen takia ahdinkoon ja ne joutuvat lopettamaan toimintansa, niin toteutuuko asiakkaan todellinen valinnanvapaus kaikkialla maakunnassa?

 

Riittääkö monikansallisilla hoivayrityksillä kiinnostus tuottaa palveluita maakuntamme reuna-alueilla? Liiketalouden periaatteisiin ei lähtökohtaisesti kuulu hyvän tekeminen, pois lukien tietysti yhteiskunnalliset yritykset. Tästä syystä on ymmärrettävää, että suuret yritykset tuottavat palveluita vain siellä, jossa on tarpeeksi väestöpohjaa liiketoiminnan riskien minimoimiseksi ja tasaisen kysynnän takaamiseksi. Kaikkialla Pohjois-Karjalassa näin ei ole ja siitä syystä paikallisesti omistettujen pienten- ja keskisuurten hoivayritysten rooli korostuu palveluvalikoiman säilyttämisessä.  

 

Mielestämme Siun soten toiminta ikäihmisten asumispalveluiden tulevassa kilpailutuksessa sotii meneillä olevan sote-uudistuksen henkeä eli asiakkaan valinnanvapautta vastaan. Jos nyt uudistusta odottaessa toimintansa joutuvat lopettamaan pienet ja keskisuuret hoiva-alan toimijat, ei muutaman vuoden päästä voida puhua valinnanvapaudesta muualla, kuin maakuntamme kasvukeskuksissa. Millaiset ovat tämän mallin aluetaloudelliset vaikutukset, työllistäväthän nämä pk-yritykset alueella useita satoja työntekijöitä. 

 

Sote -ryhmän konkreettiset ehdotukset tämän pk-sektoria uhkaavan tilanteen välttämiseen ovat seuraavat:

 

- palvelusetelin käytön merkittävä lisääminen ja sen ottaminen kaikkialla Siun soten toimialueella ensisijaiseksi ja sen monipuolisuuden esilletuominen aktiivisella markkinoinnilla

 

- nykyisen kilpailutuksen uudelleen valmisteleminen aidossa yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa, huomioiden omistajakuntien hankintastrategiat ja tämän merkittävän hankinnan aluetaloudelliset vaikutukset. Jaetaan hankinta osiin siten, että pienetkin yritykset voivat tarjota. 

 

- todellisten innovatiivisten hankintamenettelyiden käyttäminen ja palvelun valintakriteereiden

muuttaminen pelkästä halvimmasta hinnasta myös laatukriteereitä huomioivaksi

 

- Siun soten oman palvelutuotannon kustannusten realistinen tarkastelu ja laskelmien julkaiseminen

 

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry ja sen jäsenyhdistykset ovat yhdessä sidosryhmiensä kanssa valmiita toimimaan tiiviissä yhteistyössä ja antamaan panoksensa toimivan, oikeasti asiakaslähtöisen hankintamallin rakentamiseksi. 

 

Yrittäjien SOTE-ryhmän tarkoituksena on toimia pk-yrityksen väylänä Siun soten päättäjiin ja luoda avoin sekä läpinäkyvä toimintakulttuuri alalle. Tavoitteena on myös yritysten näkemyksien esille tuominen palvelurakenteen kehittämisessä.

Ajankohtaista

Ota yhteyttä

Riku Tapio

Joensuun Yrittäjät ry 

Puh. 050 340 5550

Linnunlahdentie 2, 80110 Joensuu

riku.tapio@yrittajat.fi

Facebook